Hospodářský slovník

Technické prostředky pro vytváření telekomunikačních signálů pro přenos nebo příjem informací předplatitelům určenými prostřednictvím komunikačních kanálů, připojených k účastnickým linkám a používaných předplatiteli. EdwART. Slovníček pojmů ministerstva pro mimořádné události, 2010 Čtěte Více »

Chemická encyklopedie

Byl otevřen v roce 1973 z iniciativy a za aktivní účasti studentů a učitelů Sverdl. arch. Institut orientálních studií (viz Uralská státní architektonická akademie). Od roku 1973 do roku 1985 - muzeum o problémech historie a perspektivách rozvoje architektury. Nachází se v Ts. Ekat. na teri rii bývalé. Čtěte Více »