"Nárazník" CREDIT

"Nárazník" hypotéka - to je ... Co je to "nárazník" Hypotéka?
"nárazník" CREDIT
úvěrového rizika poskytnuté mezinárodními finančními institucemi za účelem vytvoření nárazníkových zásoby zboží za stabilizace cen tohoto zboží na světových trzích.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.