Výpočet ROZPOČTOVĞCH INSTITUCÍ

Výpočet rozpočtových institucí - A ... Co se počítají hodnotu rozpočet instituce?
Výpočet ROZPOčTOVÝCH INSTITUCÍ
provedených rozpočtových organizací účty s podniky a organizacemi; finanční organizace, vyšší organizace. Odpovědné osoby, pracovníci a zaměstnanci a jiní dlužníci a věřitelé. Vypořádání s podniky a organizacemi rozpočtové instituce provádí fakticky přijaté zboží, vykonané práce, poskytnuté služby.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.