Merchandise

Zboží - to je ... Co je to zboží?
merchandise
( Engl. pohyb zboží) proces přesunu zboží od výrobce do maloobchodní kupujícímu nebo dovozce (vývozce), velkoobchodní kupující a ostatními osobami manipulační zboží. Představuje fázi reprodukčního cyklu.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.