S pevnou cenou

Pevná cena - A ... Co je to za pevnou cenu?
s pevnou cenou
(ve stálých cenách) Normal sada cen používaných k odhadu množství společnosti nebo ekonomiku výroby jako celku po sobě jdoucích období. Změna skutečného objemu činnosti v podniku nebo v ekonomice se měří odhadem nákladů na roční reálné náklady a výstup ve stálých cenách. V roli trvalých cen se jedná o určité datum nebo průměr za cenové období. Je poměrně obtížné rozlišit odpovídající soubor stálých cen, protože druh a kvalita zboží se neustále mění. Je nemožné zjistit cenu zboží v roce 1980, v případě, že výrobek šel na prodej pouze v roce 1990, nebo naopak, cenu zboží v roce 1990, kdy byl jeho prodej přerušeny v roce 1980. Čím déle zkoumaném období, tím větší je podíl celkové objemu výroby při posuzování nákladů, které je třeba čelit potížím tohoto druhu, a méně spolehlivé jsou srovnání příjmů nebo výstupu ve stálých cenách.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.