Výbušná akce

Výbuch je ... Jaký je výbuch?
účinky vyvolané výbuchem objektu (například munice). Rozlišujte brizantnoe, zápalné, kumulativní, fragmentace, šok, vysoce výbušný efekt na objekty ničení. Za škodlivou činnost se rozumí účinky, procesy a jevy způsobené škodlivými faktory v objektech a vedoucí k jejich porážce. Hlavní typy škodlivých účinků škodlivých činitelů jaderného výbuchu jsou mechanické, tepelné, termomechanické, ionizující, biologické, elektromagnetické a strukturální poškození materiálů. Efekt záření je fenomén spočívající v změně hodnot parametrů, vlastností a vlastností objektu v důsledku působení ionizujícího záření. Ionizační účinek je radiační účinek vlivem ionizace a excitace atomů hmoty. V aktivních prvcích elektronických obvodů způsobuje ionizace ionizační proudy, které vedou k vytváření falešných signálů. To naopak vede k poruchám a falešnému spouštění digitálních obvodů a při vysokých úrovních radiace - k dočasné ztrátě účinnosti a katastrofickým nevratným poruchám. Tepelný efekt je fenomén, který spočívá ve změně stavu a vlastností objektu v důsledku výskytu teplotních namáhání způsobených jeho ohřevem, což může vést k jeho zničení.Elektromagnetický efekt je fenomén spočívající ve změně stavu a vlastností objektu v důsledku působení elektromagnetických polí. Viz také Výbuch.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010