Rodina amy

Amyevova rodina je ... Jaká je rodina Amijevů?

Amia nebo jiné ryby (Amia calva) * se nachází v mnoha sladkých vodách Spojených států a dosahuje délky 60 cm. * Tato ryba může žít jeden den nebo více mimo vodu.
liší se více nebo méně osifikovanou páteří.
Amia, nebo jiná ryba (Amia calva)


Obě poloviny kaudální ploutve jsou symetrické. O životním stylu této ryby, téměř nic není známo. "V žaludku," říká Gunther, "byly nalezeny malé ryby, skořápky a vodní hmyz." Wilder se dívala, jak dýchá: zvedne se na hladinu vody, široce otevřená, aniž by vydechla vzduch, čelisti a vlaštovky, zřejmě velké množství vzduchu. Tento dech se opakuje častěji, pokud je voda zkažená nebo dlouho nezměněna. Maso těchto ryb se nepoužívá k jídlu.
Život zvířat. - M .: Státní vydavatelství geografické literatury. A. Brem. 1958.