Family hobotnorylye

Rodina hobotnorylye - to je ... Co je to rodina hobotnorylye?

Výrazný příslušnost Indie je hobotnorylye - dlouhý ugrevidnye sladkovodních ryb s velmi malých měřítcích a protáhlé horní čelisti. Koperyl (Mastacembelus armatus) spolu s některými dalšími druhy nalezené v Indii ve velkém počtu a až 60 cm na délku. Některé druhy stejného rodu se nacházejí v Mezopotámii, Sýrii a západní Africe.

Život zvířat. - M .: Státní vydavatelství geografické literatury. A. Brem. 1958.