Všeobecné obchodní podmínky

Obecné podmínky dodávek - to ... co všeobecných dodacích?
Všeobecné obchodní podmínky
pravidla, jimiž se řídí vztahy mezi organizacemi z různých zemí zapojených do dodávky a převzetí zboží dodané v průběhu zahraničních obchodních vztahů. Tato pravidla nemají regulační povahu, jsou však dostatečně typická a mohou být zahrnuty do smluv o zahraničním obchodu.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.