Inventory Ne

Zásoby No - to je ... Co je Zásoby ne?
Inventory Ne
číslo používán pro účetnictví, organizace kontroly nad dostupnosti a stavu majetku, investičního majetku. Každému objektu inventáře je přiřazeno odpovídající číslo, které je přiřazeno objektu po celou dobu jeho provozu.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.