MARKET invertní

Invertní trh - ... Co je invertní trh?
invertní MARKET
s poměrem převrácený -rynok bekvardeyshn cenách, když je komoditou pro dodání v blízké budoucnosti, je dražší než dodávky přes dlouhodobé období, a proto náklady na skladování nejsou jsou pokryty příznivým cenovým poměrem. V podmínkách tohoto trhu může být velikost peněžité ceny teoreticky libovolně omezena. Invert na trhu obvykle vyznačuje zvýšenou spekulativní činnosti v komoditních trzích, změny v praxi a účinnosti zajištění.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.