Investičního zprostředkovatele

Investičního zprostředkovatele - Co je to ... investičního zprostředkovatele?
investičního zprostředkovatele
fyzická nebo právnická osoba (investiční instituce), který má právo provádět zprostředkování transakce na Trh s cennými papíry na náklady klienta av jeho zastoupení.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.