INVESTIČNÍ COMPANY

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST - to ... Co investiční společnost?
INVESTIČNÍ COMPANY
organizace tváří v tvář úvěrové a finanční instituce (instituce), akumulaci finančních prostředků ze soukromých investorů přilákala prodejem nich k vydávání vlastních cenných papírů. Investiční společnost získává finanční prostředky získané ve své zemi i v zahraničí nákupem akcií a dluhopisů podniků. Rozlišit investičních společností z uzavřeného typu, s pevnou strukturou kapitálu a otevřený, změna kapitálové struktury v důsledku pravidelného vydávání akcií.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.