INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, INVESTMENT TRUST

Investiční společnost, investiční fond - to ... Co investiční společnosti, investiční fondy?
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, INVESTMENT TRUST
(investiční trust) Společnost, která investuje prostředků svých akcionářů v portfoliu cenných papírů. Ty jsou obvykle kótovány na burze, aby si podniky mohly vybrat ze široké škály cenných papírů nebo se soustředit na cenné papíry společností v určitých odvětvích nebo zemích. Mohou hledat jinou kombinaci příjmů a kapitálových zisků. Využívání investičních společností poskytuje investorům výhody plynoucí z portfolia cenných papírů různých firem v důsledku neexistence zbytečných transakčních nákladů a služeb profesionálního managementu. Investiční společnosti by měly být rozlišeny od vzájemných fondů, ve kterých správce spravuje portfolio ve prospěch podílníků.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.