INVESTIČNÍ KONZULTANT

INVESTIČNÍ KONZULTANT je ... Co je Investiční konzultant?
INVESTIČNÍ KONZULTANT
investiční instituce poskytující poradenské služby na trhu s cennými papíry.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.