INVESTIČNÍ SPOLUPRÁCE

INVESTMENT SPOLUPRÁCE - to ... Co INVESTMENT spolupráce?
INVESTIČNÍ SPOLUPRÁCE
druh mezinárodních ekonomických vztahů, zaměřené na racionální alokaci zdrojů, dosažení států lepší výsledky v ekonomice tím, že využije k účasti na mezinárodní dělby práce, rekonstrukce technologické struktury výroby atd.

Raizberg BA, Lozovský L. Š., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.