VLIV INVESTOVÁNÍ

VLIV INVESTOVÁNÍ je ... Jaký je vliv investice?
INVESTIČNÍ INVESTICE
(zahraniční investice) Investice do země od nerezidentů. Tyto investice mohou být měřeny v hrubých cenách nebo s odpisy fixního kapitálu obsaženého v stávajícím majetku náležejícím nerezidentům v zemi; mohou být také prodávány jako aktiva rezidentům.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.