INVESTIČNÍ FOND

INVESTIČNÍ FOND je ... Jaký je INVESTIČNÍ FOND?
Investiční fond
investiční instituce ve formě akciové společnosti, jejíž zdroje jsou tvořeny prostřednictvím vydávání vlastních cenných papírů a prodávat je na drobné investory s cílem přilákat úspory veřejnosti. Prostředky jsou investovány jménem investora do cenných papírů státu, jiných společností, v bankových vkladech. Otevřený investiční fond vydává akcie v určitých částech, které jsou volně prodávány novým zákazníkům, což vám umožňuje neustále zvyšovat peněžní kapitál pro nové investice. Uzavřený investiční fond zpravidla vydává akcie jednorázově a ve významné výši. Nový kupující je nucen zakoupit je za tržní cenu od předchozích majitelů.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.