Investiční pobídky

Investiční pobídky - je ... Jaké investiční pobídky?
INVESTIČNÍ POBÍDKY
(investiční pobídky) opatření, jejichž cílem je stimulovat investice tím, že zvyšuje příjem z nich, nebo snížit své náklady. Mnoho takových pobídek funguje prostřednictvím daňového systému. Zrychlené odpisování znamená, že firmy mohou odepsat investice rychleji než skutečná odpisová hodnota fixního kapitálu; to snižuje míru zisku a následně i daně zaplacené v prvních letech po investicích. Daňové výhody vám umožňují odepsat plné náklady na nakupované investiční zboží. Daňové úlevy na kapitálové investice umožní odepsat část nákladů investic do jejich provádění, ale stále existují výhody plné odpisy fixního kapitálu; Proto jsou daňové pobídky k investování kapitálu formou investičních dotací. Investiční pobídky nemají fiskální povahy, patří práva firmám, které investují do primárního sektoru na finančních trzích nebo získat stavební povolení pro vývojové a konstrukční oblasti.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.