INVESTIČNÍ INSTITUT

INVESTIČNÍ INSTITUT je ... Co je to INVESTIČNÍ INSTITUT?
INVESTIČNÍ INSTITUTE
právnická osoba (společnost), která provádí zprostředkovatelskou nebo poradenskou činnost výhradně s cennými papíry. Rozdělit tyto instituce: investiční makléři, poradci, společnosti, fondy; jako investiční instituce je často komerční banka.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.