INVESTIČNÍ POLITIKA

INVESTIČNÍ POLITIKA je ... Co je INVESTIČNÍ POLITIKA?
Investiční politika součástí hospodářské politiky prováděné vládou a podniky ve formě zřízení struktury a rozsahu investičních směrů jejich používání, s ohledem na zdroje potřebě aktualizovat dlouhodobého majetku a zvýšení jejich úroveň.
Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.

Ekonomický slovník. 2000.