INVESTIČNÍ PORTFOLIO

INVESTIČNÍ PORTFOLIO - A ... Co je investiční portfolio?
INVESTIČNÍ PORTFOLIO
set, sada cenných papírů nakoupených bankou v průběhu aktivních operací na kapitálových investic do ziskových objektů . Investiční portfolio může obsahovat investice do cenných papírů společností, korporací a sekundárních likvidních rezerv - likvidních aktiv ve formě státních cenných papírů.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.