Investičních produktů

Investičních produktů - je ... Co je investiční zboží?
investičních produktů
produkty vyrobené na úkor investičního kapitálu a náhradní zaměstnanci cílů, aktualizace kvalitativní zhodnocení dlouhodobého majetku. Jedná se hlavně o strojírenské výrobky a stavební výrobky.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.