INVESTIČNÍ SECURITY

Investiční bezpečnost - ... Co je to investice do bezpečnosti?
INVESTIČNÍ SECURITY
druh cenných papírů v oběhu jako prostředek investice a prokázat účast nebo jiný zájem na osobu, která získala pevnou jistotu v majetku a příjmy z firma. Hlavním rysem přidělování jistoty investice je povaha její funkce.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.