INVESTMENT DIRECT

INVESTMENTS DIRECT - to je ... Co je to INVESTMENT DIRECT?
INVESTICE DIRECT
1) investice přímo investované do výroby a uvádění určitého druhu výrobku na trh; 2) investice, které zajišťují vlastnictví kontrolního podílu.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.