Investice do zásob

Investice do zásob - to je ... Co je to investice do inventáře?
investice do zásob
k nárůstu velikosti zásob firmy, včetně hlavních a pomocných materiálů, nedokončené a hotové výrobky.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.