INVESTIČNÍ INVESTICE

INVESTOVANÉ INVESTICE JSOU ... Co je INDUCED INVESTMENT?
INVESTICE INDUSTRY
investice způsobené potřebou společnosti na odpovídající zboží a služby, které výrobek využívá.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.