Nefinanční investice

Nefinanční investice - je ... Co je nefinanční investice?
nefinanční investice
nepeněžitého vkladu v podobě investičních práv, licencí, know-how, majetku v rámci projektu, společnosti, v obchodě.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.