Pro cizince

Pro cizince - to ... co cizinci?
cizince
zahraniční fyzická nebo právnická osoba, cizí stát, mezinárodní organizace způsobilé k investicím v souladu s právními předpisy země, jejich umístění.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.