Investoři ve spolupráci

Investoři ve spolupráci - je to ... Co se investoři o podmínkách partnerství?
Investoři ve spolupráci
(vztah investor) The investor, který kromě poskytování kapitálu se aktivně účastní v záležitostech společnosti . Účast může mít podobu jmenování několika členů představenstva nebo neformálního poradenství na dlouhou dobu. Na rozdíl od všeobecného mínění o investorovi jako pouhého držitele akcií, které uděluje kontrolu nad společností, aby její vedení, investoři v rámci partnerství s uzavřením obchodu, si neklade za cíl dosažení krátkodobých cílů spekulativní povahu: takový vztah naznačuje existenci dlouhodobých vztahů mezi investorem a společností.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.