Invisibles

Invisibles - it ... Co Invisibles?
Invisibles
(Invisibles) Mezinárodní obchod službami. Neviditelný vývoz je prodej služeb nerezidentům; neviditelné dovozy jsou nákupy služeb od nerezidentů. Neviditelné položky zahrnují lodní doprava letecké společnosti, hotely a jiné služby cestovního ruchu, bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotní péči a vzdělání, jakož i různé formy poradenství.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.