"Neviditelná ruka" z

"Neviditelná ruka" - to je ... Co je to "neviditelná ruka"?
„neviditelná ruka“ z
Termín, což vede jejich původ z Adama Smithe a což znamená, že tržní mechanismus samoregulace ekonomiky. Podle A. Smitha, samostatné fyzické osoby, vedené svými vlastními zájmy, jsou odesílány jako by neviditelná ruka trhu a jejich jednání nutně zajistit provádění zájmy ostatních Luden a společnost jako celek ve svobodném tržním hospodářství.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.