The železný zákon

žElezný zákon - to je ... Co je zákon železo?
The železný zákon
koncept, podle kterého průměrný plat je dán velikostí nákladů na pobyt a reprodukci pracovní síly. Tento zákon byl formulován f. Lassalle. Přesnější název tohoto zákona je železné hospodářské právo, známé také jako právo železné mzdy. Základem tohoto zákona je pojem výrobních nákladů, který se skládá z práce a kapitálu, tvořící cenu produktu. Náklady na práci musí zahrnovat náklady na stravu, oblečení a udržení pracovní kapacity. Rozpětí mezd kolem této částky, jako by to, například, bude vyšší, povede to ke zlepšení pohody, růstu populace, zvýšení nabídky pracovních sil, což bude nižší mzdy. Pokud se mzdy sníží, zhorší se blahobyt, poklesy plodnosti, pokles nabídky práce, což povede k vyšším platům.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.