IRRIGACE, IRRIGACE

NÁPRAVOVÁNÍ, NÁPRAVA JE ... Co je to NARÁŽENÍ, NARÁJENÍ?
NÁDRŽ, NÁDRŽ
(zavlažování) Použití vody z artesiálních vrtů nebo odklonu od řek v zájmu zemědělství. Existuje možnost zahrnout do oběhu dříve nezpracovanou půdu a získat vyšší a spolehlivé výnosy z již použitých pozemků.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.