NÁROK

SUIT - je ... Co je ISC?
NÁROK
předložila která má být uspokojena žalobcem u soudu nebo rozhodčího nároku vůči žalovanému, na základě podmínek dohod uzavřených mezi nimi nebo na pravé straně žalobce vyplývajících z právních předpisů . Žaloba je podána ve formě určené soudu, prohlášení o nároku, který obsahuje jména a adresy dotčených stran, skutkový základ nároku a důkazy podporující jeho obsah a výše pohledávky, seznam přiložených dokumentů.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.