ISK NEGATORY

ISNGATORY ISK IS ... Co je non-NGO ISK?
ISK NEGATORIAL
nárok majitele, jehož cílem je odstranit překážky, které mu brání v užívání jeho majetku.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.