NÁROK PROSTŘEDNICTVÍM REJSTŘÍKU

ISK prostřednictvím rejstříku - to je ... Co nárok pomocí registrovat?
NÁROK PROSTŘEDNICTVÍM REJSTŘÍKU
nejúčinnější a rychlé řešení problému nezaplacení dluhu, aplikován na dlužníky v případě předběžné registrace svých dluhů ve zvláštním obchodním rejstříku; v ruské praxi je registrace notářem závazků.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.