VYDÁNÍ

VYDÁNÍ je ... Co je to VYDÁNÍ?
VYDÁNÍ
1) výroba a uvádění peněžních prostředků a cenných papírů do oběhu; 2) počet hotových výrobků vyrobených v určitém čase.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.