Záležitost, emise

RELEASE, emise - to ... Co úniku, emisí?
VYDÁNÍ emise
(problém) 1. Počet vydaných akcií nebo cenných papírů nebo počet bankovek v oběhu. 2. Proces distribuce nových akcií. S bonusovou emisí akcií (bonusová emisa ve Spojeném království nebo burza v USA) jsou vydávány další akcie stávajícím akcionářům. Při vydávání kmeňových akcií pro umístění mezi akcionáři společnosti jsou prodávány za zvýhodněných podmínek. Nové emise akcií mohou být prodávány různými způsoby: při vyhlášení v dražbě se dostanou k tomu, kdo nabízí nejvyšší cenu; s veřejnou nabídkou, nabídkou k prodeji nebo umísťováním stanoví společnost cenu a akcie jsou nabízeny investičním institucím nebo široké veřejnosti. Vydávající instituce, obvykle Komerční banka může koupit celou záležitost za dohodnutou cenu a pak ho prodat, nebo to může upsat problém, což znamená záruku, že bude kupovat všechny akcie, které nebudou kupovat další.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.