Je vydání nových akcií akcionářům za zvýhodněnou cenu

Vydání nových akcií akcionářům za sníženou cenu - A ... Jaký je vydání nových akcií akcionářům za zvýhodněnou cenu?
Vydání nových akcií akcionářům za zvýhodněnou cenu
(problematika práva) Další vydání akcií, které jsou nabízeny především společnostmi akcionářům v poměru k jejich existující v době vydání . Akcionáři mohou, ale nemusí uplatňovat své právo. Nabízené akcie lze prodávat, pokud sazba nové emise je nižší než jejich tržní cena. V případě odmítnutí koupit akcie mohou být prodány za účelem volného prodeje. V tomto případě akcionáři obdrží rozdíl, pokud je prodejní cena akcií vyšší než emisní cena. Vydání nových akcií představuje způsob mobilizace kapitálu. Výhodou v tomto případě je, že akcie jsou nabízeny především pro akcionáře, tj. E. Osoby, které projevily zájem o záležitostech společnosti.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.