Emise cenných papírů na volném trhu

Emise cenných papírů na volném trhu - to je ... Co je emise cenných papírů na volném trhu?
emise cenných papírů na volném trhu
(flotace) procesu vydávání akcií veřejná společnost k prodeji investorům. Emise cenných papírů na volném trhu může být provedena s cílem zvýšit finanční prostředky na financování hospodářské činnosti nové společnosti nebo dát vlastníkům stávajících soukromých společností příležitost k realizaci jejich aktiv. Tento termín se používá také ve vztahu k privatizaci státních podniků. V závislosti na předpokladech o nejpravděpodobnějším typu investorů (soukromých nebo institucionálních) se používají různé metody vydávání akcií na volném trhu.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.