JAPAN CENTER PERFORMANCE

JAPAN CENTER PERFORMANCE - Co je to ... JAPAN CENTER výkon?
Japonská CENTER pro produktivitu
nevládní organizace, která byla založena v roce 1955, působí za účelem provádění činností průmyslových podniků třech principech: v praxi celoživotního zaměstnání, společné konzultace s vedením, rozdělení vlivu m ezhdu všichni účastníci. Realizace těchto zásad přinesla Japonsko na vedoucí pozici ve světové produkci.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.