Dělníci

Dělníci - to ... co dělníci?
dělníci
( Engl. jobber) 1) osoba, která provádí na Burzovní operace s cennými papíry a na rozdíl od obchodníka s cennými papíry - na vlastní náklady. Nemá právo vykonávat funkce makléře a provádět transakce přímo se zákazníky, kteří nejsou členy burzy; 2) Firma, která kupuje od dovozce velké množství zboží pro rychlý prodej.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.