SPOLEČNOST SPOLEČNOSTI

JOINT-STOCK COMPANY je ... Co je JOINT-STOCK COMPANY?
JOINT-STOCK COMPANY
ekonomická společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií. Akcionáři jsou odpovědní za závazky společnosti a nesou riziko ztrát spojených s činností společnosti v rámci hodnoty svých akcií; řídícím orgánem akciové společnosti je představenstvo zvolené valnou hromadou. Uzavřená akciová společnost rozděluje své akcie ve formě uzavřeného předplatného rozhodnutím zakladatelů. Otevřená akciová společnost rozděluje své akcie prostřednictvím otevřeného prodeje. Viz také SPOLEČNOST DOMÁCNOSTI; ZAKÁZANÁ SPOLEČNÁ SPOLEČNOST.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.