Společného poskytování

Společné zásobování - to je ... Co je společné dodávky?
společného poskytování
(společné napájení) Podmínky dodání , když se hotové výrobky vyrábějí společně. Jsou-li dva nebo více výrobků vyrobeny stejným způsobem v zcela nepružných poměrech, neexistuje žádná křivka nabídky pro každý produkt jednotlivě; poslední je k dispozici pouze pro pevnou kombinaci zboží. V případě, že poměry se mohou měnit, křivka dodávky pro každou položku závisí na přírůstkových nákladů spojených se změnami ve výrobním procesu tak, aby se získal od něj největší efekt. Například výroba mléka a másla, vlny a jehněčího masa, benzínu a motorové nafty.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.