MAGAZÍN

JOURNAL je ... Co je MAGAZÍN?
MAGAZÍN
Kniha pro záznam dat, opravy dokumentů a workflow, vedení záznamů. Používá se v účetnictví jako účetní kniha, odráží pohyb hmotných a peněžních hodnot, příjem, výdaje, rozdělování finančních prostředků. V knižním případě - kniha pro zaznamenávání příchozích a odchozích dopisů, dokladů, dokumentů (deníku).

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.