Junior zaměstnanci

Junior zaměstnanci - to je ... Co je junior zaměstnanci?
junior zaměstnanci
(MOS) pracovníci, kteří nejsou přímo zapojeny do procesů výroby a řízení těchto procesů, a plnění funkcí služeb (kurýři, čističe, šatny, podložky).

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.