Know-how, výrobní znalosti, výrobní tajemství

Know-how, výrobní znalosti, výrobní tajemství - to je ... Co je know-how z výrobních zkušeností, tajemství výroby?
know-how, výrobní odbornost, výrobní tajemství
(know-how) v tomto případě ekonomické znalosti, které získávají praktickou hodnotu a umožňují firmám dosáhnout konkrétních výsledků. V podstatě takové znalosti jsou často v soukromém vlastnictví, která je použitelná k systému patentů (patenty), ačkoli je obtížné se bránit. Mnoho praktických "know-how" (způsoby organizace, profesní normy nebo motivační systémy) obecně nemůže být patentováno.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.