Pořizovací cena

Pořizovací cena - to ... Co Pořizovací cena?
Pořizovací cena
cena, za kterou stát vykonává nákup zemědělských produktů a dalších druhů zboží od výrobců ke stavu potřebuje k udržení zemědělskou produkci.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.