Zdroj radionuklid

Radioaktivní zářiče - to je ... Co je zdrojem radionuklid?
uzavřený, zdroj záření, přičemž toto zařízení odstraňuje dodávku radionuklidů do životního prostředí za podmínek používání a opotřebení, pro který je určen; otevřený zdroj záření, při použití radionuklidů v něm obsažených může do životního prostředí vstoupit. I. r. otevřený - zdroj radiace, když používá, které radionuklidy obsažené v něm mohou vstoupit do prostředí.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010